חדשות רעננה

למה לי יפוי כח מתמשך?

מרביתנו מבינים את המשמעות של צוואה אשר נועדה להשאיר הוראות לביצוע ליום שאחרי אריכות ימינו. ומה עם צוואה בחיים? עו"ד סיגל ניר דקל

עו"ד סיגל ניר דקל צילום: בני לפיד

יפוי כח מתמשך, בשונה מצוואה, הוא סוג של צוואה בחיים ומאפשר לאדם לקבוע מי ואיך יקבלו את ההחלטות בכל הנוגע לגופו ולרכושו בעודו בחיים בהנתן מצב בו יהפוך לבלתי כשיר כדי לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות.

בשנת 2016, תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962 (להלן: “חוק הכשרות”) הוסיף את הכלי המשפטי בדמות ייפוי כח מתמשך.  ייפוי כח מתמשך הינו כלי משפטי שמאפשר לאדם לקבוע כיצד ינוהלו ענייניו האישיים, הרכושיים והבריאותיים אם או כאשר הוא יהיה במצב שבו הוא יאבד את יכולתו לנהל את ענייניו בעצמו עקב התדרדרות במצבו הרפואי, או חלילה תאונה.

מכאן, שבאמצעות עריכת ייפוי כח מתמשך, אדם יכול לתכנן את עתידו על פי רצונו.

עד לתיקון החוק כאמור, הדרך לטפל במצב בו אדם לא יכול היה לדאוג לענייניו הרכושיים/כלכליים/בריאותיים הייתה פנייה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס. האפוטרופוס שבית משפט מינה קיבל את הסמכות לקבל החלטות עבור אותו אדם חסר ישע אשר השליטה על חייו ניטלה ממנו, שלא לדבר על כך שלרצונותיו וצרכיו לא היה משקל מאחר והשליטה הייתה בידי האפוטרופוס שטובת האדם חסר הישע הייתה לנגד עיניו.

האם טובתו של אדם כפי שהאפוטרופוס חשב ופעל היא באמת מהות רצונותיו וצרכיו?

התיקון לחוק קובע כי אדם בגיר (כלומר: מעל גיל 18), בעל כשירות, רשאי למנות אדם אחר  אחד או יותר, שיהיו מוסמכים לפעול בענייניו ולייצג אותו בקשר אליהם.

החוק נוקט את המילים “בעל כשירות” – המשמעות היא שמדובר באדם שמסוגל להבין את המשמעות של ייפוי כח מתמשך, מטרתו ותוצאותיו.

האדם שמעוניין בייפוי כח מתמשך, אשר ממנה אדם אחר לפעול בענייניו, נקרא "ממנה" והוא יכול לקבוע בייפוי הכח באילו נושאים הוא ייעזר במיופה הכח ומה יהיו סמכויותיו. בייפוי כח מתמשך מתייחסים לרצונותיו וצרכיו של הממנה בשלושה תחומים: רכושי, בריאותי ואישי.

נושאים רכושיים:

ייפוי כוחו של מיופה כח בנוגע לעניינים רכושיים, יקנה לו גישה, למשל, לחשבונות בנק, קרנות פנסיה וקרנות נאמנות של הממנה ואף נכסים שברשות הממנה, בהתאם לרצונו וע”פ מה שציין בייפוי הכח, הכל כדי לדאוג לענייניו של הממנה כפי שהוא סבור שצריך לעשות זאת.

אישיים 

ייפוי הכוח יכול להתייחס לכך שהממנה מעוניין להמשיך לגור בביתו ולהיעזר במטפל במידת הצורך, ולא לעבור למוסד בבוא העת, כאשר לא יהיה מסוגל לדאוג לעצמו. הוראה מפורשת כזו בייפוי הכח המתמשך תבטיח לממנה, כי מיופה הכח אותו מינה יידע מה רצונו וידאג להוציאו לפועל.

בנושאים בריאותיים: 

מיופה הכח יקבל החלטות לגבי טיפוליו הרפואיים של האדם שהסמיכו לכך, לרבות מקום מגוריו אם הוחלט כך במסמך ייפוי כח מתמשך.

 

מי רשאי להתמנות למיופה כח בייפוי כח מתמשך ומהן סמכויותיו?

הממנה הוא זה שמחליט מי יהיה מיופה כוחו. הממנה יבחר באדם אחד או יותר שהוא סומך עליו/עליהם.  כדי שאדם ימונה כמיופה כח עליו לעמוד בתנאים המפורטים בחוק הכשרות: הוא בגיר, יחיד (לא תאגיד),  לא מונה לו אפוטרופוס, הוא לא הוכרז כפושט רגל ואינו לקוח מוגבל חמור – במקרה שמדובר במיופה כח בענייני רכוש, הוא לא נותן לממנה טיפולים שונים תמורת תשלום, הוא לא מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, הוא לא עורך הדין שבפניו נערך ייפוי הכח המתמשך.

חשוב לציין כי מיופה הכח הנבחר צריך לתת את הסכמתו לתפקיד שייתכן ויהא עליו לבצע.

כדי לוודא שמיופה הכח מבצע את תפקידו נאמנה, החוק קובע מנגנון פיקוח על פעולות מיופה הכח, ומאפשר לממנה לציין בייפוי הכח המתמשך אדם אחד או יותר המכונים "מיודעים" , שמיופה הכח יצטרך לדווח להם בנוגע להחלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכח.  במקרה שיש מספר ילדים לממנה, חלקם מתמנים להיות מיופי כח וחלקם מיודעים, וההבדל ביניהם הוא שתפקיד מיופה הכח הינו תפקיד ביצועי אך עליו יהיה לדווח על כל פעולה שהוא מבצע למיודע. המשמעות היא שלא ניתן יהיה לבצע פעולות אם נקבעו מיודעים מבלי ליידע אותם, הם אינם יכולים לשנות את ההחלטה אך הם חייבים להיות מיודעים.

לסיכום:

יתרונות רבים לייפוי כח מתמשך, ממניעת סכסוכים משפטיים, עבור לכך שזהו הליך מהיר ויעיל אך היתרון המשמעותי וגם הבסיסי ביותר הוא שכל אדם יכול לממש את רצונו בעצם כך שהוא קובע איזה אדם יטפל בענייניו ובאיזו דרך כאשר לא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות בעצמו. לאור יתרונותיו הרבים של ייפוי כח מתמשך, מומלץ לכל אדם שרוצה לדאוג לענייניו,  להיערך מראש ליום שבו אולי לא יוכל עוד לקבל החלטות בעצמו.

החוק קובע כי עריכת ייפוי כח מתמשך נמצאת בסמכותו של עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לכך אצל האפוטרופוס הכללי, ושלא יהיה לו כל עניין אישי בייפוי הכח המתמשך. 

לשאלות נוספות בתחום אשמח לסייע לכם  סיגל ניר דקל

עו"ד, מגשרת גירושין והסכמים במשפחה

מוסמכת משרד המשפטים לעריכת יפוי כח מתמשך

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן