חדשות רעננה

תאגיד מי רעננה בע"מ פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל

דירקטוריון התאגיד מודיע בזאת על הקמת ועדת איתור מועמדים למשרת מנכ"ל התאגיד. תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ הוקם בשנת 2008 ,מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 . התאגיד מספק שירות בתחום המים והביוב לאוכלוסיית העיר רעננה

מי רעננה

1 .תיאור התפקיד 

1.1 ניהול החברה בכל תחומי פעילויותיה.

1.2 .הגדרת מטרות, תכנון אסטרטגי, ארגון וביצוע מדיניות החברה כפי שזו תקבע ע"י דירקטוריון החברה.

1.3 .עבודה מול רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, תושבים, ספקים, קבלנים ויזמים.

1.4 .פיקוח ובקרה על ביצוע תכניות העבודה של החברה.

1.5 .ניהול וליווי פרוייקטים בתחומי המים והביוב

1.6.ניהול תקציב החברה ונסיון עם גורמים מממנים (משרדי ממשלה, בנקים וכיוב')

1.7.עריכה וניהול מכרזים.

1.8 .ניהול משא ומתן עם נותני שירות לרבות קבלנים וספקים.

1.9 .נסיון הבנה וידע בקריאת דוחות כספים.

1.10 .נסיון בניהול מערכי שירות לקוחות/הציבור .  

2 .כישורים ודרישות לתפקיד- תנאי סף  

2.1 תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות ושנתקיימו בו התנאים הבאים:

2.1.1 הוא בעל תואר אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן המקצועות הבאים: 

 2.1.1.1 כלכלה

.2.1.1.2 מנהל עסקים

2.1.1.3 .משפטים

2.1.1.4 מינהל ציבורי/מדיניות ציבורית 

2.1.1.5 הנדסה או אדריכלות,  תכנון ערים ואזורים.

2.1.1.6 לימודי סביבה

2.1.1.7 לימודי עבודה

 2.1.1.8 ראיית חשבון

 2.1.1.9  תואר אקדמי אחר או שהשלים לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום עיסוקה העיקרי של החברה. 

2.1.2 הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות  בשניים או יותר מאלה: (ובלבד שכיהן באותו תפקיד לפחות 3 שנים ברציפות) 

2.1.2.1 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד/חברה בעל היקף עסקים משמעותי עם מחזור פעילות שנתי ממוצע של לפחות 40 מיליון ₪ ואחריות על עבודתם של 10 עובדים לפחות;  

2.2.1.2 בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים או ניהוליים או משפטיים;  

2.1.2.3 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה;

2.2 כישורים אישיים ומקצועיים נדרשים: יחסים בינאישיים מעולים, מנהיגות, יכולת ניהול וקבלת החלטות, יוזמה וסמכותיות ויכולת הנעת עובדים.

2.3 ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמה טובה.

2.4 עדיפות תינתן למועמדים בעלי ניסיון בתחום משק המים והביוב. 

3 .הערות:  

3.1.בהתאם להוראות הדין, טעון מינויו של המנכ"ל אישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות. 

3.2.תנאי העסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.  

3.3 .פירוט אודות דרישות התפקיד המלאות, אמות המידה והקרטריונים שינחו את ועדת האיתור בעבודת מיון המועמדים, הערכתם ובחירת המנכ"ל מצויים במסמך "נוהל איתור ומינוי מנכ"ל" אשר אושר על ידי  דירקטוריון החברה וניתן לעיין בו באתר חברת מי רעננה בע" מ: https://www.mei-raanana.co.il/

3.4 .את המועמדויות בצירוף המסמכים: טופס הגשת המועמדות, שאלון (כפי שמופיעים באתר חברת מי רעננה, כשהם מלאים, מפורטים ובצירוף המסמכים הנדרשים), קורות חיים, שמות ממליצים, תעודות השכלה ופירוט מספרי הטלפון ליצירת קשר עימם לרבות כתובת דואר אלקטרוני,  יש להגיש בארבעה עותקים (מקור+ 3 עותקים), במעטפה סגורה ישירות אל תוך תיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה, ברחוב אחוזה 56 ,רעננה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00

מועד אחרון להגשת מועמדות עד ליום  , 28/07/2022  בשעה 15:00

4 .לא תתקבל מועמדות שלא תוגש כמפורט לעיל לרבות באם תישלח בדואר, דוא"ל ו/או פקס.

את כל מסמכי  המועמדות ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה .

במודעה זו ובכל מסמך נלווה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך. מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד. מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים. 

  

5 .ועדת האיתור רשאית להזמין לראיונות את המועמדים שיראו לה המתאימים ביותר לאור התרשמותה על פי  המסמכים שיוגשו לה. כמו כן, ועדת האיתור רשאית לשלוח את המעומדים שעברו לשלב הראיון למבחנים ואף לפנות לממליצים והכל כמפורט בנוהל איתור מנכ"ל על נספחיו כאמור בסעיף 3.3 .לעיל .   

  

מי רעננה בע"מ

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן