חדשות רעננה

WIN WIN או LOSS LOSS

WIN WIN או LOSS LOSS הפלונטר הפוליטי ברעננה רק הולך ומעמיק, 17 חברי מועצת העיר רוצים לקחת חלק בעשיה אבל הדרך לחבר אותם מלאה מכשולים. הגיע הזמן לרדת לקרקע ולהגיע להבנות

מועצת העיר רעננה
מתחילים לעבוד מועצת העיר רעננה ה28 צילום: מיכל סלע

כמעט חודשיים אחרי הבחירות ומלאכת הרכבת הקואליציה לא הושלמה ברעננה. הבחירות לראשות העיר רעננה ולמועצת העיר הציבו בפני נבחרי הציבור 2 עובדות. חיים ברוידא הוא ראש העיר הנבחר וסיעת הרוב הדמוקרטי היא הסיעה הגדולה עם 7 חברי מועצה.

כדי להקים קואליציה חוקית ומתפקדת זקוק ראש העיר לרוב במועצה של מינימום 10 חברי מועצה. אבל כדי להקים קואליציה יציבה מעוניין ראש העיר להקים קואליציה רחבה שלא נשענת על קול בודד שעשוי להביא  למצב של איום מתמיד על שלמות הקואליציה.

מועצת העירייה

מועצת העירייה היא המוסד העליון של העירייה, ומרוכזות בה רוב סמכויות העירייה. תפקידיה – חקיקת חוקי עזר, קביעת תקציב, התווית דרכי מדיניות, הטלת מיסים, אישור חוזים, מתן רישיונות ועוד. המועצה נבחרה על ידי התושבים באותו יום בחירות כמו לראשות העירייה, ובפתקים ומעטפות נפרדות. חברי מועצת עירייה אינם מקבלים שכר.

מעבר לישיבות המועצה החודשיות חברים חברי המועצה בוועדות עירוניות שתפקידן לקדם את האינטרסים של תושבי העיר.

המצב הפוליטי ברעננה למועצת העיר רעננה נבחרו 8 סיעות:

הרוב הדמוקרטי 7 חברי מועצה

חיים ברעננה 3 חברי מועצה

שבת אחים 2 חברי מועצה

באמונה הסיעה הדתית 2 חברי מועצה

ביחד בראשות אבי יוסף 2 חברי מועצה

מאמינים ברעננה 1 חבר מועצה

ליברלים ברעננה 1 חברת מועצה

רעננים 1 חבר מועצה

כל הסיעות חוץ מסיעת ביחד בראשות אבי יוסף הביעו רצון להיות חברים בקואליציה, תאורטית יכול ראש העיר חיים ברוידא להקים קואליציה רחבה בת 17 חברים. אבל ככל שהתארך המשא ומתן הקואליציוני התרחב המשבר.

ראש העיר הכריז מייד אחרי הבחירות וחזר על כוונתו מספר פעמים כי בכוונתו להקים קואליציה שייצג את כל תושבי העיר חילוניים ודתיים.

חיים ברוידא באירוע הרמת כוסית ערב החג: "גדלתי ברעננה לניצולי שואה שבאו עם 2 מזוודות, בכוונתי להביא לשילוב כל הסיעות בקואליציה סביב שולחן המועצה"

ברוידא: המטרה קואליציה רחבה

סיעת הרוב הדמוקרטי ניסתה להביא להקמת קואליציה עם סיעת ראש העיר וסיעת מאמינים ברעננה הכוללת 11 חברי מועצה. ראש העיר עמד על דעתו להקים קואליציה רחבה ומאוזנת הכוללת גם את הסיעות הדתיות וגם את סיעת הרוב הדמוקרטי.

הנקודות המרכזיות במשא ומתן עם סיעת הרוב הדמוקרטי:

חלוקת תפקידים וסמכויות – בנושא זה הושגה הסכמה עקרונית על חלוקת תפקידי הסגנים וועדות עירוניות. ברעננה מותר למנות 3 סגני ראש עיר 2 בשכר. ניתן לפצל את הכהונה של סגן ל2 כל סגן מחצית הקדנציה. סיעת הרוב הדמוקרטי תקבל תפקיד סגן בשכר לכל הקדנציה. הסגן השני ימונה על ידי ראש העיר בחלוקה בין הסיעות שבת אחים והסיעה הדתית המאוחדת. חלוקת הסגן השלישי לא ברורה עדיין.

תחבורה ציבורית בשבת – יש הסכמה להפעלת מיזם נעים בסופ"ש המחלוקת היא על מסלול הנסיעה האם יעבור באחוזה או בדרכים חלופיות.

מתוך טיוטת ההסכם הקואליציוני: " יימצא פתרון תחבורתי לטובת מתחמי בילוי בסופי שבוע מחוץ לעיר בהתאם למודל נעים בסופ"ש ) מודל ההפעלה הכלכלי הספציפי שנכון לרעננה ייבחן על ידי הרשות והצוות שיוקם לקידום הפרוייקט (תכנון המסלול ייעשה בהתאם לתוואי מוסכם תוך גילוי התחשבות והבנה באוכלוסיות שומרות שבת בעיר, כחלק מתוכנית העבודה של 2024.

העירייה תמשיך ותפעל יחד עם הגורמים התחבורתיים הרלבנטיים לקידום פתרונות תחבורה מתקדמים, מערכות היסעי המונים, תוספת של קווי תחב"צ וכו', והכל בהתאם לתמהיל הצרכים העירוני ומיקומים ציבוריים הדורשים קישוריות למערכת התחבורה הציבורית בעיר כגון: בתי ספר, מרכזי תרבות, מרכזי קהילה ונוער וכיוב' ייעשה מאמץ להביא במסגרת ההליך התכנוני העירוני תעדוף לתחב"צ, קישור לתוכנית האב העירונית לשבילי אופניים ומסלולי הליכה לקידום "הליכתנות" בריאה.

ססטוס קוו דתיים חילונים – גם בנושא זה לכאורה הגיעו הצדדים להסכמה מתוך טיוטת ההסכם הקואליציוני:

"כמתחייב, עיריית רעננה תמשיך ותפעל בהתאם להוראות הדין ותקינת העזר העירונית בכל הקשור להפעלה, פיקוח ורישוי
של בתי עסק, מוסדות דת, בתי תרבות, הליכי תכנון וייזום של מוסדות ציבור, בתים פרטיים ומשותפים והכל בהתאם
לחוק. בהתאם לצרכי הקהילות השונות בעיר והסטאטוס קוו המכובד בעיר מזה עשרות שנים, עיריית רעננה תפעל לקידום
פתרונות תוכן תרבות ופנאי גם בסופי שבוע.
עיריית תמשיך ותפעל לחיזוק מיקומה של רעננה בצמרת המדדים הארציים ולשיפור ו/או שימור מיקומה )ככל שהיא
ראשונה( במדד השקיפות, מדד הדמוקרטיה, מדד ישראל חופשית ומדדים אחרים. בהתאם להחלטה משותפת של הצדדים
ניתן יהיה לבחון חבירה ולהבין המשמעויות ו/או היתררנות ל"ברית ערים ליברליות"

הרוב הדמוקרטי
שמואל ווגמן ראש סיעת הרוב הדמוקרטי

על מה המחלוקת?

על פניו נראה כי מה שנדרש כדי להקים קואליציה ברעננה הוא רק חתימה אבל, ישנה מחלוקת על הקצאת קרקע לבית הספר חורב. בית הספר הוקם כבית ספר עצמאי לפני 26 שנים ושוכן במבנים לא ראויים. מועצת העיר הקודמת נדרשה להקצות קרקע לבניית קמפוס מרכזי לבית הספר שיכיל את כל התלמידים מגיל גן ועד תיכון. בדומה להקצאות קרקע שנעשו לזרמים אחרים כמו תל"י, ומיתרים.

נראה כי בנושא זה המחלוקת היא עקרונית הרבה יותר ממחלוקת מעשית. סיעת הרוב הדמוקרטי מתנגדת להקצאת קרקע לבית הספר חורב במיקומו המוצע כיום באזור התעשייה ומנגד גם לא מקדמת פתרון אחר. המשמעות היא שלא ימצא פתרון לתלמידי חורב. משיחות שלא לייחוס עם גורמים בסיעת המחנה הדמוקרטי עולה כי החשש שלהם הוא מהקמת קריית חינוך "חרדית" כהגדרתם שתשנה את אופיה של רעננה. בפועל בית הספר קיים ברעננה שנים ארוכות ורעננה לא הפכה לבני ברק. תלמידי בית הספר לומדים לימודי ליבה. התלמידים מגיעים ממשפחות על כל הקשת החברתית הישראלית הורי התלמידים עובדים ויצרניים כך שנראה שההתנגדות היא לא עניינית אלא אידאולוגית.

במסגרת המשא ומתן מוכנה הייתה סיעת שבת אחים לעכב את הקמת בית הספר עד להגעה להסכמות וזאת במטרה להביא להקמתה של קואליציה רחבה, אך עד עכשיו גם יוזמה זו לא הביאה לפתרון.

הקרב על הוועד

מה האפשרויות העומדות בפני חברי המועצה?

מועצה לעומתית, במקרה כזה פעילות העיר תקועה. לראש העיר אין רוב במועצה לערוך שינויים להעביר תקציב, לאשר מינויים בכירים. לראש העיר יש 6 חודשים ממועד הבחירות להעביר תקציב, התקציב חייב להיות מוגש על ידי ראש העיר והמועצה לא יכולה להעביר תקציב שלא בהסכמת הגזבר וראש העיר. במידה ולא יעבור תקציב תתפזר המועצה ויערך שימוע לראש העיר. שר הפנים במצב כזה עשוי להקים מועצה חלופית ולהשאיר את ראש העיר בתפקידו.

בערים בהן התקיימה מועצה לעומתית כמו חיפה ברובה של הכהונה האחרונה בפועל העיר נתקעה. 

מינוי סגנים

מועצת העיר מוסמכת למנות סגנים לראש העיר אבל ללא שכר, ראש עיר הוא זה שמחליט על האצלת סמכויות ומשרד הפנים לא מאשר שכר שסגן שלא הואצלו לו סמכויות כך שלמינוי סגנים אין משמעות מעשית ובפועל התנהלה עיריית רעננה ללא סגנים ברובה של הקדנציה האחרונה.

מינוי ועדות

חברי המועצה יכולות למנות ועדות אך בפועל אם לא יהיה שיתוף פעולה בינהן לראש העיר אין ממש משמעות לפעילות רוב הוועדות. הוועדות המשמעותיות ביותר הן ועדת הכספים וועדת המשנה לתכנון ובניה.

ההצלחה של חורב
חזית בית הספר חורב ברעננה, מבנה מיושן ולא מתאים לצרכי קהילת בית הספר המחלוקת המרכזית במשא ומתן

WIN WIN או LOSS LOSS

פוליטיקה היא אמנות הפשרה, ניסיונם של חברי סיעת הרוב הדמוקרטי להכתיב את מבנה הקואליציה לא צלח. גם נסיונו של ראש העיר להקים קואליציה חלופית לא צלח וראש העיר איתן בעמדתו להקים קואליציה רחבה. סיעת הרוב הדמוקרטי השיגה הישגים רבים בבחירות ובמשא ומתן אך לא את כל מה שהיא רצתה וגם היא זקוקה לחברות בקואליציה על מנת להביא לבוחריה הישגים.

תושבי רעננה ראויים וזקוקים לעיר מתפקדת שלא נשענת על גחמות וכוחניות. המלחמה המתמשכת והאיומים העתידיים דורשים שיתוף פעולה על מנת לדאוג לרווחתם של תושבי העיר. 

אם לא יגיעו חברי המועצה להסכמות רעננה תהיה תקועה ומי שיסבול הם תושבי העיר.

מועצת העיר רעננה

כתבות קשורות

תגובה אחת

  1. קובי מרון הגב

    האם ניתן לקבל את פרטי ביה"ס חורב דהיום ?
    מספר כיתות , גילאי התלמידים , כמות התלמידים הכוללת בביה"ס , יחס בנים – בנות בביה"ס , מהות הפיקוח על תכני הלימוד , האם בוגרי בית הספר מקיימים בחינות בגרות ( אחוזי הצלחה ? ) , האם תלמידי ביה"ס הם כולם תושבי רעננה ?

    מה התכנון להקמת ביה"ס חורב : כמות תלמידים ? כמות כיתות ? האם תהיה מגבלה לגבי תושבות התלמידים ברעננה ?
    האם לצד כיתות הלימוד ייפתחו בתחום ביה"ס גם אגפים או אולמות לפעילויות נוספות ?

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן